01 - projekt gotowy, adaptacja projektu gotowego - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Title
Przejdź do treści
PROJEKT GOTOWY,  ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO
definicja projektu gotowego / definicja adaptacji projektu gotowego / czym jest projekt gotowy ? / co to jest projekt gotowy ? / projekt gotowy w Prawie Budowlanym / zakres adaptacji projektu gotowego / cena projektu gotowego
( dodane : 2023_03_12 )

W Ustawie Prawo Budowlane NIE MA DEFINICJI „ Projektu Gotowego ” !
Jest definicja : obiektu budowlanego, budynku, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowli, .. i szereg innych definicji, BRAK definicji „ projektu gotowego ”.
Taki projekt „ gotowy ” w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane NIE ISTNIEJE, tym samym jest poza przepisami budowlanymi.
Dlaczego ?
odp.: ponieważ Ustawa Prawo Budowlane nie zajmuje się Projektami Koncepcyjnymi ( gotowymi, powtarzalnymi ), tym samym brak wymogów prawnych dla takich obiektów przedstawionych w formie „ projektu gotowego ”.

W Polsce funkcjonuje może parę set ( lub tysięcy ) tzw. PROJEKTÓW GOTOWYCH domów, sprzedawanych jako PRODUKT „ gotowy ” w kwotach od 500,-zł wzwyż do 6000,-zł i więcej, i jak pisze jeden ze sprzedawców / sklepów internetowych ( CYTAT ) :
„ … są prawie gotowe do wdrożenia ” , … „ wymagają jedynie podstawowej adaptacji
Nie wchodząc w szczegóły marketingu sprzedaży danego produktu, z cytatu nie wynika co oznacza ( ? ) :
prawie gotowe ” – „ prawie ”, znaczy jak bardzo ? i co znaczy słowo „ gotowe ” ?
wdrożenie ” – wdrożenie do czego ?
wymagają jedynie podstawowej adaptacji ” – co kryje się pod słowem „ adaptacja ” ? i co znaczy „ podstawowa ” ?
wyjaśniam :

Dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie budował budynku i nie widział kompletnego Projektu Budowlanego ( bo gdzie ? ) wymaganego do uzyskania Pozwolenia na Budowę i realizacji budynku, pokuszę się o próbę zdefiniowania ( od strony czynnego architekta ) podstawowych pojęć związanych z PROJEKTEM GOTOWYM i tzw. ADAPTACJĄ PROJEKTU GOTOWEGO.
wg mnie :

definicja projektu gotowego :
PROJEKT GOTOWY to : PROJEKT GOTOWY KONCEPCYJNY BUDYNKU ( czytać w ciągu ), wymagający tzw. „ ADAPTACJI ”.

definicja adaptacji projektu gotowego :
ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO - to opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO od podstaw na bazie PROJEKTU GOTOWEGO KONCEPCYJNEGO BUDYNKU z :
1 - dostosowaniem projektu budynku do potrzeb przyszłych użytkowników
2 - dostosowaniem projektu budynku do Warunków Zabudowy / zapisów Planu Miejscowego
3 - dostosowaniem projektu budynku do danej, konkretnej działki budowlanej na której budynek ma powstać
4 - dostosowaniem projektu budynku do warunków geotechnicznych
5 - dostosowaniem projektu budynku do obowiązujących i aktualnych przepisów budowlanych
6 - dostosowaniem projektu budynku do zakresu zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w szczególności opracowań : Architektury, Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych, Instalacji Elektrycznych, Charakterystyki Energetycznej i odnoszących się do: Projektu Zagospodarowania Działki - Projektu Architektoniczno Budowlanego - Projektu Technicznego wraz z uzupełnieniem projektu o wymagan i związane z nim dokumenty formalno prawne ( począwszy od Mapy do Celów Projektowym, a skończywszy na Opinii Geotechnicznej włącznie ).

Cena projektu gotowego ( niekiedy stanowiąca podstawę dla jego kupna ) – odnosi się do samej gotowej koncepcji budynku i jest adekwatna do tego, czego w nim brakuje ! ( patrz punkt 1 - 6 ).

autor artykułu:
mgr inż. arch. Łukasz Olgierd Ładziński
Wróć do spisu treści