OFERTA - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT - projekty nowoczesnej ARCHITEKTURY & WNĘTRZA

Idź do spisu treści

Menu główne

OFERTA


tworzę ARCHITEKTURĘ NOWOCZESNĄ z szczególnym uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz obiektu,
dostosowanych do POTRZEB i OCZEKIWAŃ przyszłych użytkowników.


  • Oferta obejmuje opracowanie :


ANALIZ PROGRAMOWO - PRZESTRZENNYCH
- analiza Warunków Zabudowy / lub zapisów z Wypisu i Wyrysu z Planu Miejscowego -
- analiza działki budowlanej i jej sąsiedztwa w zakresie istotnych danych do projektowania -

- analiza istniejącego i projektowanego obszaru oddziaływania obiektu -

- analiza wytycznych projektowych w tym uszczegółowienie programu funkcjonalno
użytkowego budynku i zagospodarowania
  zgodnie z POTRZEBAMI
Inwestora oraz KONTEKSTEM MIEJSCA -
PROJEKT KONCEPCYJNY
wariantowy, w zakresie znalezienia najlepszych rozwiązań projektowych OBIEKTU i ZAGOSPODAROWANIA
w oparciu o
analizę programowo przestrzenną
PROJEKT BUDOWLANY
-
wielobranżowy, zgodny z aktualnymi przepisami budowlanymi w zakresie Architektury - Konstrukcji - Instalacji
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Zakresu i Formy Projektu Budowlanego i obejmujący:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI + PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
wraz z wymaganymi opracowaniami jak :
- projektowana charakterystyka energetyczna budynku
-
- analiza
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
- analiza obszaru oddziaływania obiektu

PROJEKT WYKONAWCZY
-
stanowiący uszczegółowienie Projektu Budowlanego o niezbędne rysunki wykonawcze architektury / konstrukcji / instalacji
wg ustalonego zakresu prac projektowych
NADZÓR AUTORSKI
- dla prawidłowej realizacji Inwestycji
PROJEKT WNĘTRZA
-

  • Zakres obejmuje :


  ARCHITEKTURĘ obiektów budowlanych, w tym
- INDYWIDUALNY PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO, wielorodzinnego oraz innych obiektów budowlanych
- PROJEKT ROZBUDOWY / NADBUDOWY / PRZEBUDOWY
  istniejącego obiektu budowlanego - mieszkalnego, przemysłowego, użyteczności publicznej
- INWENTARYZACJE BUDOWLANE oraz EKSPERTYZY TECHNICZNE dla planowanych zmian inwestycyjnych
-
TERMOMODERNIZACJE
-
INNE opracowania projektowe wg uzgodnień z Inwestorem / Zamawiającym

  ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
- mieszkalnych:
domy , lofty, apartamenty, lokale mieszkalne
- użytkowych :
biura, sklepy, salony sprzedaży, lokale handlowe, usługowe

  • Współpraca :

- dla opracowywanych Projektów  Koncepcyjnych / Budowlanych, współpracuje z projektantami :
  Konstrukcji / Instalacji Sanitarnych / Instalacji Elektrycznych / branży drogowej / audytu energetycznego / geodezji / geotechniki.


wykształcenie / uprawnienia do projektowania / przynależność do Izby Architektów RP / praktyka zawodowa / standardy wykonywania zawodu
stanowią gwarancję
NAJWYŻSZEGO POZIOMU USŁUG PROJEKTOWYCH
&
JAKOŚCI PROJEKTOWANEJ PRZESTRZENI.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego